Coraz powszechniejsza staje się świadomość wagi, jaką ma ekologia i dbanie o środowisko naszej jedynej planety. Nasilające się ocieplenie klimatu wymaga, by stosować nowe formy pozyskiwania energii. Tylko w ten sposób kryzys klimatyczny może zostać zażegnany. Z poniższego artykułu można się dowiedzieć, zielona energia dlaczego warto, a także jakie są formy jej pozyskiwania. Zapraszamy do lektury!

Zielona energia – co to?

W powszechnej opinii zielona energia bywa utożsamiana z odnawialnymi źródłami energii. Jest to jednak błędne mniemanie. O ekologicznym charakterze decyduje brak generowanych do środowiska naturalnego zanieczyszczeń. Jeśli ten warunek jest spełniony, sposób pozyskania energii nie gra jakiejkolwiek roli. Źródła nieodnawialne, to jest takie, których złoża nie regenerują się po wykorzystaniu, także mogą być przyjazne środowisku. Przykładem może być energia pozyskiwania w elektrowniach atomowych. Choć złoże uranu nie odrośnie, placówki takie nie wydzielają milionów metrów sześciennych dymu, czy dziesiątek tysięcy ton odpadów.

Zielona energia – zalety dla środowiska

Przede wszystkim kluczowa jest zerowa emisja produktów ubocznych w procesie produkcji energii. Tradycyjne elektrownie węglowe produkują przez całą dobę ogromne ilości dymu. Ten zaś trafia do atmosfery, pogłębiając i tak wielką dziurę ozonową. Do tego może szkodzić mieszkającym w okolicy osobom, na przykład poprzez zły wpływ na ich płuca czy resztę zdrowia. Dym i inne gazy cieplarniane są także pochłaniane przez drzewa, rośliny, zwierzęta czy zbiorniki wodne. Prowadzi to do dalekosiężnych skutków. Obumieranie roślin, drzew czy fauny zbiorników wodnych to tragedia w skali ekosystemu. Z kolei zielona energia, niezależnie od sposobu pozyskania sprawia, że takie drastyczne zjawiska nie mają miejsca.

Zielona energia – zalety dla portfela

Zielona energia jest przyjazna nie tylko środowisku. Jej walory są widoczne także z poziomu portfeli zarówno producentów, jak i konsumentów. Pozyskiwanie zielonej energii wiąże się ze zmniejszonymi kosztami. W przypadku fotowoltaiki energia kosztuje dosłownie symboliczne kwoty. Wszystko dlatego, że energia słoneczna jest dobrem wspólnym. Płaci się jedynie za usługę operatora. Ponadto fotowoltaika może wręcz przynosić zyski użytkownikom. Odsprzedaż energii operatorowi potrafi przynosić wymierne zyski.

Ponadto każde odnawialne źródło energii jest tańsze, ponieważ nie wiąże się z wydobywaniem czy przechowywaniem i przetwarzaniem surowców. Wiatr sam wieje, rzeka sama płynie. Nawet energia jądrowa, to jest nieodnawialna, jest tańsza, dzięki wielkim ilościom energii, jakie można wygenerować z bardzo niewielkich ilości uranu.

Jak popularyzowana jest zielona energia?

Zielona energia zalety są ewidentne. Zatem nic dziwnego, że wiele podmiotów chce, by stała się ona bardziej powszechna. Jednym z jest Fundacja Industria. Działa ona przy Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej Industria. Niedawno ogłosiła ona plan „W kierunku Zielonej Transformacji”, który zamierza zrealizować do 2030 roku. Co wchodzi w skład tego ambitnego i odpowiedzialnego przedsięwzięcia? Przede wszystkim rozpoczęcie produkcji energii w sposób zeroemisyjny, przyjazny środowisku. Plan przewiduje także wykorzystywanie wód kopalnianych w procesie produkcji przyjaznego dla Ziemi wodoru. Do historii mają odejść stosowane w Industrii oleje napędowe, a zastąpić je ma ów wodór.

Ponadto Fundacja Industria chce popularyzować idee zrównoważonego rozwoju wśród innych podmiotów. Ma się to dziać za sprawą powołanego przez nią Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. Inicjatywa ta zakłada stworzenie forum do dyskusji o ekologicznych rozwiązaniach dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Zwiększana będzie także popularność uzyskanego w procesie elektrolizy zielonego wodoru. Zasięgiem popularyzacji ma być wyłącznie terytorium województwa świętokrzyskiego. Ponadto dzięki większej popularności wodoru osiągnięty ma zostać wzrost gospodarczy województwa świętokrzyskiego.