Metoda recall healing – totalna biologia, oferuje inne spojrzenie na zdrowie i życie. Daje zrozumienie tego, kim naprawdę jesteśmy z biologicznego punktu widzenia. Inaczej zwana totalną biologią stanowi kierunek, który rozwinął się we Francji na podstawie odkryć niemieckiego lekarza dr Hamera, w powiązaniu z wynikami badań w dziedzinie budowy i funkcjonowania mózgu. 

Teoria recall healing, czyli biologii totalnej, zakłada, że wszystkie nasze choroby i problemy są związane z pewnymi konfliktami, nie tylko osobistymi, ale także naszych przodków w kilku pokoleniach wstecz. Należy do grupy teorii rewolucyjnych, a zarazem bardzo kontrowersyjnych obszarów. Co to recall healing i dlaczego budzi skrajne opinie w środowisku medycznym?

Co to jest recall healing?

Popularna teoria zakłada, że wszystkie konflikty są zakodowane na poziomie biologii, czyli naszego ciała. Jak twierdzą niektórzy współcześni neuronaukowcy, wiele problemów rozwiązujemy za pomocą naszej atawistycznej świadomości. Życie ludzi i zwierząt ma na celu reprodukcję, czyli prokreację oraz wdrożenie strategii przetrwania gatunku.

Według specjalistów mózg myśli symbolami, nie rozróżnia zdarzeń rzeczywistych od wirtualnych. W związku z tym zagrożenie dla niego nie wynika z konkretnego niebezpieczeństwa, ale z domniemanego, czyli czysto subiektywnego. Psychogenealogia pomaga zidentyfikować problem, który czasami pochodzi od przodków nawet w czwartym pokoleniu wstecz.

Zdaniem ekspertów seksualność dziedziczymy po rodzicach, emocjonalność po dziadkach, przekonania polityczne i religijne po pradziadkach, a harmonię świata po prapradziadkach. Tym samym główne wartości docierają do nas z daleka. Dlatego warto lepiej znać historię swojej rodziny.

Recall healing – totalna biologia

Według recall healing nie wystarczy zdefiniować problemu, trzeba go rozwiązać. To oznacza, że należy go wydobyć z podświadomości do świadomości. Podobnie robi to psychoanaliza, z tą tylko różnicą, że w czasach Freuda nic nie było wiadomo o budowie mózgu, o jego architekturze. Aby rozwiązać problem, należy go rozpoznać, ponownie doświadczyć, a następnie przeprogramować.

Bardzo często przez całe życie człowiek odtwarza program narzucony mu przez przodka, to znaczy w swoim życiu jest po części zniewolony. Dla przykładu, aby dziecko poczuło się niekochane i porzucone, wystarczy umieścić je w inkubatorze, gdzie zostaje oderwane od matki. Później, przez całe życie, dorosłemu będzie towarzyszyło poczucie opuszczenia. W okresie niemowlęcym doświadczamy wielu stresów – pojawiają się one na poziomie podświadomości, a potem każda sytuacja, która przypomina poprzednią, czysto podświadomie, dodaje kolejną porcję zdenerwowania.

Gdy mózg nie jest już w stanie poradzić sobie z nagromadzonym stresem, wtedy uruchamia program chorobowy, aby przenieść problem na peryferie i dać sobie czas na wytchnienie. To czysto biologiczny program, mający na celu zachowanie gatunku.

Totalna biologia to nauka czysto teoretyczna, której praktyczne zastosowanie nazywa się biologicznym rozprogramowaniem. Opiera się na prawach, zasadach, twierdzeniach i niezmiennikach. Praktyczne zastosowanie biologicznego rozprogramowania pozwala zarządzać swoim zdrowiem oraz korygować dysfunkcje fizyczne, a także psychiczne. Życie w rzeczywistości jest ciągiem chwil, a wszystko dzieje się dzięki fenomenalnemu funkcjonowaniu naszego mózgu.

Co to jest recall healing i skąd się wywodzi?

Totalna biologia opiera się na tekstach niemieckiego dr Hamera, ale nie zawsze zgadza się ze wszystkimi postulatami stworzonej przez niego Nowej Medycyny. Nauka ta ma fundamenty również w pracach autorów starożytności, średniowiecza, współczesności, a także wybitnych psychologów, psychoanalityków, neurobiologów, gastroenterologów, pulmonologów, neuropsychiatrów, matematyków i fizyków naszych czasów.

W szczególności metoda ta opiera się na pracy amerykańskiego neurobiologa Antonia Damasio. Do systemu włączono także wyjątkową pracę Anny Anselin de Schutzenberger na temat więzi międzypokoleniowych czy teksty Marca Frecheta dotyczące komórkowych cykli biologicznych, zapisanych w pamięci biologicznej jako Projekt Znaczenia.

Metoda wykorzystuje również inne kierunki teoretyczne. Pomimo wielkiego zaplecza naukowego, jakie stoi za twórcami teorii, nieodzownie budzi ona wiele kontrowersji w środowisku medycznym.