Split payment to mechanizm płatności funkcjonujący w Polsce od kilku lat. Jednak 1 listopada 2019 roku stracił swój dobrowolny charakter i stał się obowiązkowy dla niektórych realizowanych transakcji. Co to jest split payment i jakie korzyści dla przedsiębiorców za sobą niesie? Kiedy korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności stanowi obowiązek? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz poniżej!

Split payment – co to jest?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności to system, w którym płatność za nabywane towary czy usługi dzielona jest na kwotę netto i wartość podatku VAT. W takiej sytuacji rozdysponowana kwota trafia na dwa odrębne rachunki bankowe. Przy tym pieniądze za sprzedaż netto kierowane są na zasadniczy rachunek bankowy dostawcy zakupionych towarów czy usług. Natomiast pozostała kwota stanowiąca wartość podatku VAT trafia na specjalne konto VAT odbiorcy. Tworzony jest on przez bank automatycznie dla każdego rachunku powiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kiedy split payment jest obowiązkowe?

Stosowanie mechanizmu rozdzielnej płatności przestało być dobrowolne 1 listopada 2019 r. – od tego momentu jest obowiązkowe dla niektórych transakcji. Dotyczy to faktur o wartości powyżej 15 tys. zł brutto, a także zakupu 150 rodzajów towarów i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT. Obligatoryjny charakter mechanizmu split payment dotyczy kilku kluczowych grup, wśród których można wymienić:

 • wyroby z metali, metale szlachetne i kolorowe;
 • odpady, złom i surowce wtórne;
 • elektronikę;
 • paliwa, węgiel, oleje opałowe i oleje smarowe;
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 • realizację robót budowlanych;
 • handel częściami do motocykli i samochodów.

Korzystanie ze split payment — co można zyskać?

Split payment to popularny mechanizm płatności, na którego wdrożenie decyduje się coraz większa liczba przedsiębiorców. Jego zastosowanie pozwala na podział płatności, a co za tym idzie, wpłatę kwoty podatku VAT na wyodrębniony rachunek bankowy. Takie rozwiązanie niesie za sobą szereg korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

 • zwiększenie stabilności prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dostęp do pieniędzy znajdujących się na rachunku VAT przez właściciela przedsiębiorstwa jest ograniczony — jednak może on z nich opłacać należności finansowe dla urzędów czy podatki przeznaczone na rzecz innych przedsiębiorców;
 • przyspieszenie terminu zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym — czas oczekiwania może zostać skrócony z 60 do jedynie 25 dni;
 • zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego;
 • zachowanie zasad konkurencji;
 • zmniejszenie ryzyka wplątania się przedsiębiorstwa w tzw. karuzelę VAT;
 • ograniczenie liczby wyłudzeń;
 • zwiększenie wpływów z tytułu VAT do budżetu państwa.

Jak wdrożyć split payment?

Split payment to system, który w zależności od wartości realizowanej transakcji oraz rodzaju nabywanych towarów czy usług może mieć charakter dobrowolny lub obligatoryjny. Jednak niezależnie od powodów wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności warto zadbać o jego prawidłowe funkcjonowanie modelu. Z pomocą przychodzi tutaj marka INLOGICA.

Ta firma posiada w swojej ofercie dodatek dla systemu Microsoft Dynamics 365/AX pozwalający na efektywną realizację procesu dzielenia faktur na dwa rachunku bankowe, a także korzystanie z szeregu dodatkowych funkcjonalności, takich jak:

 • oznaczanie dostawców;
 • generowanie pozycji płatności;
 • identyfikacja faktur;
 • przekazywanie danych niezbędnych do wykonania płatności podzielonej z systemu Microsoft Dynamics 365/AX.

Zastosowanie aplikacji od INLOGICA to gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa i weryfikacji poprawności danych podczas realizowania działań, które przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postawienie na proponowany system pozwala także na automatyzację, skrócenie czasu realizacji procesów oraz wykluczenie ryzyka wystąpienia błędów. Chcąc dowiedzieć się więcej o aplikacji od firmy INLOGICA, warto sprawdzić jej ofertę dostępną pod adresem https://inlogica.com/.